Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prezes naszej firmy (podatnika VAT) wyjechał w delegację do Szwecji i zakupił tam skórzaną teczkę, za którą zapłacił firmową kartą kredytową. W rozliczeniu przedstawił fakturę z naliczonym szwedzkim VAT i bez numeru VAT UE sprzedawcy. Czy ten zakup stanowi WNT?

 

ODPOWIEDŹ

Tak, zakup towaru w Szwecji od podatnika od wartości dodanej, który naliczył szwedzki podatek i nie podał numeru NIP UE na fakturze, stanowi dla polskiego nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Warunkiem uznania, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce, jest to, by dostawcą i nabywcą towarów był podatnik VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju Wspólnoty, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Art.97 ust.1 ustawy o VAT stanowi, iż przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia podmiot, który zamierza nabywać towary od podatników z innych państw członkowskich, obowiązany jest zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Zgodnie z art.97 ust.10 ustawy o podatku VAT, uzyskanie takiego potwierdzenia obliguje podatnika do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Jak wynika z zapytania, dostawca w Szwecji nie był zarejestrowany jako podatnik VAT UE lub omyłkowo nie podał tego numeru na fakturze. W sytuacji gdy polski podatnik dokonał nabycia towaru w Szwecji i nie podał numeru VAT UE dostawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT według stawki obowiązującej w jego państwie. Jednocześ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę