Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

1 stycznia 2013

Załączniki do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

401

Załączniki 1 - 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

Wersja obowiązująca od 01.01.2013 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

POLECAMY

Poz.

Kod CN

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

2

3

1

ex 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź