Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 kwietnia 2013

Zaliczenie zwrotu VAT spółki na podatek dochodowy wspólników

268

Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Poszczególni wspólnicy dokonali rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok, w wyniku których powstało zobowiązanie podatkowe do wpłaty. Jednocześnie Spółka złożyła deklarację VAT-7 za styczeń 2013 roku, w której wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Czy Urząd będzie mógł dokonać przerachowania zwrotu VAT za styczeń 2013 roku na poszczególnych wspólników z tytułu PIT 36 za 2012 rok?

ODPOWIEDŹ

Organ podatkowy nie może dokonać przera...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź