Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wiem że weszła możliwość zakładania firmy drogą elektroniczną. Proszę o podpowiedź jak to zrobić. Czy stare metody zakładania firmy w urzędzie gminy nadal są aktualne i druk EDG-1?

Osoba zakładająca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu lub przekazać go w formie papierowej do wybranego przez siebie Urzędu Gminy.

Od 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom zakładającym działalność gospodarczą możliwość zarejestrowania jej o dowolnej porze, składając odpowiedni wniosek przez przez Internet bez konieczności udawania się do urzędu.

Przyszły przedsiębiorstwa składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego :

- na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl),

- w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki,

- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

System informatyczny CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie faktu złożenia wniosku o wpis do ewidencji lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę