Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 września 2012

Zaniechanie inwestycji w obcym środku trwałym a obowiązek korekty VAT naliczonego

204

W związku z zaniechaniem inwestycji w obcym środku trwałym (lokalu) korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w ciągu 5-cio letniego okresu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2012 roku nr IPPP1/443-334/12-4/JL.  

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów. Lokale, w których prowadzona jest działalność, są przedmiotem umów najmu, w których Spółka występuje jako najemca. Celem dostosowania wynajmowanych lokali do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością Spółka dokonywała w nich ulepszeń. Nakłady te w stosunku do każdego z lokali przekraczały kwotę 15 000 zł. Nakłady poniesione zostały po dniu 1 maja 2004 roku, a Spółka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź