Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

1 grudnia 2011

Zapłata podatku możliwa również za pomocą karty płatniczej

183

Od 24 października bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Ustawa ta daje podatnikom nową możliwość zapłaty podatku również w formie bezgotówkowej. 

Zapłata podatku w formie bezgotówkowej będzie możliwa za pośrednictwem określonych w ustawie instytucji, posiadających zezwolenie i podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub wpisanych do rejestru. Zgodnie ze znowelizowaną nowo wprowadzoną ustawą treścią art.60 ustawy Ordynacja podatkowa z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę