Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

20 lipca 2011

Zaufany profil - rodzaj podpisu elektronicznego do załatwiania spraw w urzędach przez Internet

177

Osoby, które chcą załatwić przez Internet niektóre sprawy urzędowe, nie muszą posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wystarczy, że będą miały zaufany profil.

Zaufany profil ma za zadanie ułatwić kontakt przy załatwianiu rożnych spraw drogą elektroniczną. Zamiast przychodzić osobiście, np. do ZUS czy US, będzie można złożyć wniosek przez Internet, podpisując go nowym rodzajem podpisu elektronicznego.

Profil zaufany funkcjonuje w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej MSWiA (ePUAP) – systemu teleinformatycznego, w ramach którego instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy sieci Internet.

Odbywa się to w oparciu o przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opublikowanego 9 maja 2011 r. rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Przepisy rozporządzenia weszły w życie 9 czerwca 2011 r. Profil zaufany służy użytkownikowi konta ePUAP do podpisywania dokumentów elektronicznych przekazywanych podmiotom realizującym zadania publiczne podobnie jak zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych z certyfikatem kwalifikowanym.

Zaufany profil jest zestawem potwierdzonych danych opisujących osobę korzystającą z konta ePUAP. Zawiera m.in. imię, nazwisko, numer PESEL oraz identyfikator (login) takiej osoby. Ponadto, zawiera informacje dotyczące samego profilu: identyf...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę