Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

11 grudnia 2012

Zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania VAT-ZD

145

Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zaczną nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz zupełnie nowy formularz zawiadomienia VAT-ZD.

Jak podaje Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z uchwaleniem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług.

Omówienie zmian we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D mogą Państwo przeczytać w podanym niżej projekcie rozporządzenia (pliki PDF: Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług).

Nowa deklaracja VAT-ZD zastępuje tzw. zawiadomienie w formie pisemnej urzędu skarbowego o dokonaniu korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę