Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Zawieszenie działalności a obowiązek dokonywania przeglądów kasy

217

Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2010 roku i jednocześnie ewidencjonowałem obrót przy zastosowaniu kasy fiskalnej, od której odliczyłem ulgę. Zgłosiłem zawieszenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. W związku z zawieszeniem działalności, w 2012 roku nie dokonałem w przeglądu technicznego kasy. Czy w zaistniałej sytuacji ciąży na mnie obowiązek zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy?

 ODPOWIEDŹ

Nie, nie ma Pan obowiązku zwrotu ulgi ani w związku z faktem zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem trzyletniego okresu użytkowania kasy, ani z powodu braku przeglądu technicznego, pod warunkiem ponownego podjęcia zawieszonej działalności i wykonania obowiązkowego przeglądu.

UZASADNIENIE

Stosownie do art.111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź