Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem przedsiębiorcą indywidualnym. Z deklaracji VAT-7 za maj 2012 roku wynika kwota do zwrotu. Do tej pory nie posiadałem konta bankowego. W jaki sposób mam zgłosić rachunek bankowy do urzędu skarbowego w celu uzyskania zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Zgłoszenia rachunku bankowego dla potrzeb zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 należy dokonać za pomocą wniosku CEIDG wyłącznie za pośrednictwem urzędów miast i gmin.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2011 roku przedsiębiorcy działalność gospodarczą rejestrują się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym samym rejestrze dokonują aktualizacji danych wynikających ze zgłoszenia. Zgłoszenia rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje się wyłącznie przy użyciu wniosku CEIDG-1 oraz załącznika CEIDG-RB w urzędach miast i gmin w momencie rejestracji działalności lub już w trakcie prowadzenia działalności - w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Formularz do CEIDG można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze, można go przesłać elektronicznie. W tym wypadku formularz należy uwiarygodnić za pomocą:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego ce...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę