Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Złożenie korekty deklaracji a termin zwrotu VAT

163

Złożenie korekty deklaracji powoduje, że 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług zaczyna biec na nowo od dnia złożenia deklaracji korygującej. Nie zmienia tego fakt, że w nowym rozliczeniu nie ulega zmianie kwota zwrotu.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27 maja 2011 roku o sygnaturze I SA/Po 132/11.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył skargę na indywidualną interpretację prawa podatkowego, złożoną przez spółkę, która chciała uzyskać potwierdzenie swojego stanowiska, że złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem, z którego wynika, iż dokonane zmiany nie mają wpływu na zmianę wysokości podatku „do zwrotu na rachunek bankowy” w danym okresie rozliczeniowym, 60-dniowy termin do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym biegnie od dnia złożenia pierwotnej deklaracji.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe, stając na stanowisku, że złożenie korekty deklaracji przez podatnika prowadzi do przesuwania biegu terminów dla dokonania weryfikacji przez organy podatkowe i sprawia, że terminy te rozpoczynają swój bieg na nowo, od dnia złożenia korekty.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i oddalił skargę. W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd zwrócił uwagę na fakt, że ustawodawca przewidując 60-dniowy termin na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika, nie sprecyzował o jakim rozliczeniu stanowi, tj. czy wyłącznie o pierwotnym czy też także o takim, które stanowi jego korektę. Zdaniem Sądu termin ten został zastrzeżony dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany czas przez podatnika, a więc w ty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę