Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Złożenie korekty deklaracji a termin zwrotu VAT

251

Złożenie korekty deklaracji powoduje, że 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług zaczyna biec na nowo od dnia złożenia deklaracji korygującej. Nie zmienia tego fakt, że w nowym rozliczeniu nie ulega zmianie kwota zwrotu.

Wynika to z wyroku Wojewódzkie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź