Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zmiana kwalifikacji sprzedaży z krajowej na WDT

200

W przypadku wystawienia faktur korygujących stawkę VAT z właściwej na terytorium kraju na 0%, spowodowanego zmianą kwalifikacji sprzedaży z krajowej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, faktury te należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem sprzedaży zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP4/443-736/11-2/ISN z 2 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonywała sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta z Holandii, który posiadał ważny numer identyfikacji podatkowej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w swoim kraju. Jednocześnie, kontrahent ten był zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce.

Z powodu nieprawidłowych ustawień w systemie komputerowym, na fakturach dokumentujących te dostawy podany został NIP nadany kontrahentowi w Polsce, a dostawy zakwalifikowane zostały jako krajowe i opodatkowane podstawową stawką VAT 23%. Po wykryciu zaistniałego błędu, kontrahent zwrócił się do spółki o wystawienie faktur korygujących. Na fakturach korygujących miał zostać podany numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany kontrahentowi w Holandii, stawka podatku miała ulec obniżeniu do preferencyjnej stawki 0%, mającej zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, a kwota VAT miała ulec zmniejszeniu do wartości 0 zł. Wystawione faktury korygujące miały spowodować nie tylko zmianę stawki podatku, ale również zmianę klasyfikacji sprzedaży ze sprzedaży krajowej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W momencie składania wniosku o wydanie interpretacji, spółka posiadała kopie dokumentów przewozowych CMR potwierdzających dostarczenie towarów do Holandii w przypadku większości dostaw. Dodatkowo, przed ujęciem faktur korygujących w ewidencji podatkowej, spółka zamierzała uzyskać od kontrahenta pisemne potwierdzenie dostarczenia towarów do adresata dostawy określonego na fakturze dla wszystkich faktur będących przedmiotem korekty.

W związku z powyższym, spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, w rozliczeniu za jakie okresy sprawozdawcze powinna ująć w ewidencjach prowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę