Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zmiana kwalifikacji sprzedaży z krajowej na WDT

315

W przypadku wystawienia faktur korygujących stawkę VAT z właściwej na terytorium kraju na 0%, spowodowanego zmianą kwalifikacji sprzedaży z krajowej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, faktury te należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem sprzedaży zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź