Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Zmiana przeznaczenia budynku a konieczność korekty odliczonego VAT

216

Zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych na remont budynku wykorzystywanego do działalności opodatkowanej, a następnie służącego wyłącznie czynnościom podlegającym zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, skutkuje koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-448/11-2/PM z 4 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w maju i lipcu 2009 roku poniósł wydatki na remont budynku, przynależnych do budynku mieszkalnego, odwodnienia, chodników i ogrodzenia. Remontowany budynek przeznaczony był do zamieszkania przez osoby zatrudnione na stanowiskach w Służbie Leśnej, w tym leśniczego i podleśniczego, dla których przysługiwało bezpłatne mieszkanie.

Budynek mieszkalny, w którym przeprowadzono remont, wykorzystywany był do wykonywania czynności opodatkowanych. Po przeprowadzeniu remontu, od kwietnia 2008 roku mieszkał w budynku podleśniczy, który wykonywał czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną i któremu wówczas przysługiwało bezpłatne mieszkanie z mocy powołanego rozporządzenia.

Nadleśnictwo obniżyło kwoty podatku należnego o podatek naliczony w pełnej wysokości. Z dniem 24 stycznia 2010 roku z mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej niektórzy pracownicy Służby Leśnej, w tym zatrudnieni na stanowisku podleśniczego utracili uprawnienie do korzystania z bezpłatnego mieszkania.

W kwietniu 2010 roku z podleśniczym została zawarta umowa najmu, w związku z czym, budynek ten utracił status wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z umową najmu Wnioskodawca pobiera od podleśniczego czynsz z tytułu najmu budynku mieszkalnego dla celów mieszkaniowych, który jest zwolniony od tego podatku.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy w związku z wyżej opisaną zmianą, powstałą w kwietniu 2010 roku, wykorzystywania budynku mieszkalnego, z wykorzystywania dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, na wykorzystywanie budynku mieszkalnego dla celów wykonywania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę