Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

3 września 2012

Zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie akcji marketingowych

157

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie braku prawa do odliczenia VAT od wynagrodzenia płaconego prowadzącemu akcję marketingową w części dotyczącej wartości towarów nieodpłatnie przekazywanych beneficjentom akcji, odbił się szerokim echem wśród specjalistów prawa podatkowego. Wydawane ostatnio interpretacje Ministerstwa Finansów wskazują na to, że organa podatkowe również zechcą powoływać się na to orzeczenie i odmawiać podatnikom prawa do odliczenia VAT w tej części wartości nabywanej od agencji marketingowej kompleksowej usługi marketingowej, która odpowiada wartości wydawanych nieodpłatnie towarów.

Jeszcze na początku tego roku organa podatkowe w wydawanych interpretacjach przyznawały podatnikom prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących kompleksową usługę marketingową, w sytuacji, gdy wynagrodzenie zawierało również wartość towarów nieodpłatnie przekazywanych klientom. Przykładem takich pozytywnych orzeczeń mogą być interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1-443-725/11-2/PR z 7 lipca 2011 roku i nr IPPP2-443-675/11-4/AK z 8 września 2011 roku oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-1477/11-5/EN z 17 stycznia 2012 roku.

W majowym numerze naszego pisma, w artykule „Czy można odliczyć VAT z faktury za organizację akcji promocyjnej” przewidywaliśmy możliwość zmiany tej korzystnej linii interpretacyjnej w sytuacji, gdy organa podatkowe zaczną się powoływać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 października 2010 roku w sprawach połączonych – Commissioners for Her Majesty’s Revenue...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę