Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

3 lipca 2011

Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 lipca 2011 roku

300

Na początek tegorocznych wakacji polscy przedsiębiorcy otrzymali od ustawodawcy upominek w postaci kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. W dodatku ustawodawca zadbał o to, żeby nie zepsuć podatnikom niespodzianki i zmiany, które weszły w życie od 1 lipca ogłoszone zostały w dzienniku ustaw 29 czerwca. Nie są to wprawdzie zmiany rewolucyjne i wiele z nich ma charakter doprecyzowujący lub odzwierciedla uregulowania zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Rady Unii Europejskiej numer 282/2011, ale nie zmienia to faktu, że podatnicy VAT otrzymali do poczytania na urlopie mało pożądaną lekturę. Pragnąc ułatwić jej przyswojenie, poniżej przybliżamy najistotniejsze naszym zdaniem zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu odpadów, których sprzedaż objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia (reverse char...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź