Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-888/11-6/IR z 13 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która nabyła nieruchomość. Umowa sprzedaży przewidywała, że Spółce przysługiwały będą wobec Sprzedająceg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź