Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-888/11-6/IR z 13 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która nabyła nieruchomość. Umowa sprzedaży przewidywała, że Spółce przysługiwały będą wobec Sprzedającego uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Jakiś czas po dokonaniu transakcji, w wyniku przeprowadzanych przeglądów i po uzupełniających analizach stwierdzono usterki w konstrukcji dachu budynku wymagające prac naprawczych. Strony (Spółka oraz Sprzedający) doszły do porozumienia w zakresie przeprowadzenia koniecznych prac, przy czym rozpoznane usterki zostały potraktowane jako wady fizyczne będące przedmiotem rękojmi. Uzgodniono, że wykonawca wystawi fakturę za wykonywane prace na Spółkę, a ta obciąży Sprzedającego kosztami napraw.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem czy obciążenie Sprzedającego kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy wykonaną czynnością (dostawą towarów lub świadczeniem usług) a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę