Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Zwrot nadpłaty podatku akcyzowego a wysokość VAT w imporcie towarów

239

Zwrot nadpłaty, dokonany na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, modyfikuje wielkość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i w konsekwencji zmniejsza podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 93/11 z 18 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa podatnika, który w 2005 roku zgłosił do procedury dopuszczenia do obrotu samochód osobowy, jako mienie przesiedlenia przywożone przez osobę f...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź