Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Zwrot nadpłaty podatku akcyzowego a wysokość VAT w imporcie towarów

207

Zwrot nadpłaty, dokonany na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, modyfikuje wielkość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i w konsekwencji zmniejsza podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 93/11 z 18 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa podatnika, który w 2005 roku zgłosił do procedury dopuszczenia do obrotu samochód osobowy, jako mienie przesiedlenia przywożone przez osobę fizyczną przenoszącą swoje miejsce stałego zamieszkania z państwa trzeciego (w tym przypadku USA) na obszar celny Wspólnoty.

Zgłoszenie celne zostało przyjęte i zarejestrowane, a towar zwolniono do wnioskowanej procedury. Jednocześnie towar zwolniono z cła z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu. Po jakimś czasie Naczelnik Urzędu Celnego przeprowadził kontrolę ww. zgłoszenia celnego. W wyniku kontroli stwierdzono niedopełnienie warunków do zwolnienia towaru objętego zgłoszeniem celnym z należności celnych. Niedopełnienie warunków do zwolnienia od cła stanowiło jednocześnie niespełnienie przesłanek warunkujących zwolnienie towaru od podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Celnego wydał zatem decyzje określające: kwotę wynikającą z długi celnego, podatek akcyzowy i kwotę podatku od towarów i usług należną z tytułu importu w/w pojazdu.

Podatnik złożył skargę na decyzję organu celnego, w związku z tym, że, wydając decyzję określającą kwotę podatku od towarów i usług należną z tytułu importu pojazdu, organ przyjął za podstawę opodatkowania pełną kwotę podatku akcyzowego wynikającego z wydanej wcześniej decyzji, pomijając przy tym, że część tej kwoty została pobrana nienależnie i stanowiła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę