Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO

1 stycznia 2013

Zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2013 roku

146

Czy wniosek o zwrot VAT od materiałów budowlanych mogę składać do końca marca 2013 czy do końca roku 2013?

ODPOWIEDŹ

Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można składać do końca 2013 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3). Ustawa nie określa zatem terminu na złożenie wniosku w danym roku, a jedynie częstotliwość jego złożenia, tj. nie częściej niż raz w roku.

Jak wynika z rządowego dokumentu „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” przyjętego przez Radę Ministrów oraz Sejm RP w dniu 4 marca 2011 roku, określającego podstawowe zasady polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego z budżetu państwa do 2020 roku, proponuje się wygaśnięcie z początkiem 2014 roku systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wyd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę