Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 marca 2013

04.04.2011 Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

0 312

Wersja obowiązująca od 01.04.2013 do 31.12.2013

Rozporządzenie utraciło moc 1 stycznia 2014 roku (podstawa prawna: art. 27 ustawy opublikowanej w Dz.U. 2012 poz. 1342) i zostało zastąpione przez rozporządzenia z:- 03.12.2013 roku w sprawie wystawiania faktur

- 23.12.2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku...

- 20.12.2013 roku w sprawie zwolnień od podatku...

- 16.12.2013 roku w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego...

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

06.04.2011 - 30.06.2011

Dz.U.2011.73.392

01.07.2011 - 21.09.2011 

zm. Dz.U. 2011.136.798

22.09.2011 - 31.12.2011

zm. Dz.U. 2011.198.1174

01.01.2012 - 07.02.2012

zm. Dz.U. 2011.292.1716

08.02.2012 - 31.12.2012

zm. Dz.U. 2012 poz. 140

01.01.2013 - 31.03.2013 

zm. Dz.U. 2012 poz. 1485

tj. Dz.U. 2013 poz. 247

01.04.2013 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2013 poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 4 kwietnia 2011 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art.146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1.  Rozporządzenie określa:

1) późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", termin powstania obowiązku podatkowego;

2) miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwsp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź