Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

30 września 2015

04.11.2014 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 331

Wersja obowiązująca od 01.10.2015 do 31.12.2016

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 16.12.2016 (Dz.U. 2016 poz. 2177)

Było poprzedzone rozporządzeniem z 29.11.2012 (Dz.U. 2012 poz. 1382)

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

t.j. Dz.U.2016 poz. 1215

01.10.2015 - 31.12.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 1498

01.01.2015 - 30.09.2015

zm. Dz.U. 2014 poz. 1544

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 4 listopada 2014 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź