Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

16 marca 2011

06.04.2004 Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

0 853

Wersja obowiązująca od 16.03.2011 do 31.03.2011

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

13.04.2004 - 31.12.2007

Dz.U.2004.58.558

01.01.2008 - 31.12.2009

zm. Dz.U.2007.245.1808

01.01.2010 - 15.03.2011

zm. Dz.U.2009.222.1762

16.03.2011 - 31.03.2011 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2011.44.228

01.04.2011 - 30.06.2011

zm. Dz.U.2011.68.364

01.07.2011 - 31.12.2011

zm. Dz.U.2011.136.799

01.01. 2012 - ...

zm. Dz.U.2011.136.799

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 6 kwietnia 2004

w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy:

1) nieposiadający na terytorium kraju siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:

a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,

b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f) usługi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.