Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

14 kwietnia 2004

07.04.2004 Potwierdzanie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0 968

Wersja obowiązująca od 13.04.2004 do 30.11.2008

Zastąpione rozporządzeniem MF z 16.12.2013

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

13.04.2004 - 30.11.2008 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U.2004.58.559

01.12.2008 - 31.12.2013

zm. Dz.U.2008.211.1332

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy:

a) wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "wnioskiem",

b) potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przypadki, w których właściwa jednostka w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dokonująca na podstawie odrębnych przepisów wymiany z innymi państwami członkowskimi informacji o podatku od towarów i usług oraz o podatku od wartości dodanej, zwana dalej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”, wydaje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b.

§ 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;

2) numer...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.