Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wersja obowiązująca od 01.04.2013 do 30.04.2019

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 29.04.2019 (poz. 816)

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2013 - 30.04.2019 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2013 poz. 363

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 14 marca 2013 r.w sprawie kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez podatników, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź