Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

31 grudnia 2013

16.12.2013 Potwierdzanie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

0 829

Wersja obowiązująca od 01.01.2014. Zastąpiło poprzednie rozporządzenie z 07.04.2004

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2014 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2013 poz. 1662

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy:

a) wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zwanego dalej „wnioskiem”,

b) potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zwanego dalej „potwierdzeniem”;

2) przypadki, w których jednostka organizacyjna wyznaczona na podstawie art. 97 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, wydaje pisemne potwierdzenie.

§ 2. Wniosek zawiera co najmniej:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;

2) numer identyfikacyjny podmiotu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podmiotu;

3) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zainter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.