Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

28 grudnia 2016

16.12.2016 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 294

Wersja obowiązująca od 01.01.2017 do 31.12.2017

Było poprzedzone rozporządzeniem z 4.11.2014

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 20.12.2017

Obowiązywanie wersji:

POLECAMY

 

 

01.01.2017 - 31.12.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 2177

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓWz dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

(kolor fioletowy oznacza zmiany ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź