Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 lipca 2015

19.06.2015 Naliczanie odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

0 861

Wersja obowiązująca od 01.07.2015 r.

 Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

 

 

01.07.2015 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2015 poz. 911

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r.w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, zwanej dalej „kaucją gwarancyjną”.

§ 2. Odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej są naliczane według wzoru:

Kk x L x O

--------------------

= On = Opz

365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kk – kwotę kaucji gwarancyjnej podlegającą w części albo w całości zwrotowi albo przeznaczeniu na pokrycie zaległości podatkowej, zwaną dalej „kwotą Kk”,

L – liczbę dni od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości albo do dnia przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości,

O – stawkę odsetek równą 30% stopy depozytowej ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim,

365 – liczbę dni w roku,

On – kwotę odsetek,

Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.