Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

17 stycznia 2019

20.12.2013 Zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz warunki stosowania tych zwolnień

0 490

Wersja obowiązująca od 01.02.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.02.2019 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2019 poz. 96

t.j. Dz.U. 2018 poz. 701

01.09.2017 - 31.01.2019

zm. Dz.U. 2017 poz. 1544

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź