Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

28 grudnia 2017

20.12.2017 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 393

Wersja obowiązująca od 01.01.2018 do 29.03.2018

Było poprzedzone rozporządzeniem z 16.12.2016

Obowiązywanie wersji:

POLECAMY

30.03.2018 - ...

 zm. Dz.U. 2018 poz. 635

01.01.2018 - 29.03.2018 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2017 poz. 2454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓWz dnia 20 grudnia 2017 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

(kolor fioletowy oznacza zmiany ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź