Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

29 marca 2018

20.12.2017 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 386

Wersja obowiązująca od 30.03.2018 do 31.12.2018

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 28.12.208 (poz. 2519)

Obowiązywanie wersji:

POLECAMY

30.03.2018 - 31.12.2018 (aktualnie wyświetlana)

 zm. Dz.U. 2018 poz. 635

01.01.2018 - 29.03.2018

Dz.U. 2017 poz. 2454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓWz dnia 20 grudnia 2017 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

(kolor fiole...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź