Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Art. 106 - 112a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 01.01.2015 do 31.03.2015

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2015 - 30.06.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 211

01.01.2015 - 31.03.2015 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 1662

zm. Dz.U. 2014 poz. 1171

zm. Dz.U. 2014 poz. 312

03.09.2014 - 31.12.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 1171

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

Dział XIDokumentacjaRozdział 1Faktury

Art. 106. (uchylony)

Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

    1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź