Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

20 marca 2014

2015.01.01 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 244

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 01.01.2015 do 31.03.2015

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2015 - 30.06.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 211

01.01.2015 - 31.03.2015 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2014 poz. 1662

zm. Dz.U. 2014 poz. 1171

zm. Dz.U. 2014 poz. 312

03.09.2014 - 31.12.2014

zm. Dz.U. 2014 poz. 1171

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolor fioletowy ozn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź