Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

26 sierpnia 2015

2015.09.09 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 198

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 09.09.2015 do 31.12.2015

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2016 - 01.01.2016

zm. Dz.U. 2015 poz. 1649

zm. Dz.U. 2015 poz. 978

zm. Dz.U. 2015 poz. 605

09.09.2015 - 31.12.2015 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2015 poz. 1223

01.07.2015 - 08.09.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 605

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź