Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

13 listopada 2016

2016.04.01 - DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość

0 283

Art. 13 - 20 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.04.2016 do 19.05.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.05.2016 - 03.06.2016

Dz.U. 2015 poz. 1923

01.04.2016 - 19.05.2016 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2016 poz. 195

01.01.2016 - 31.03.2016

Dz.U. 2015 poz. 1649

Dz.U. 2015 poz. 1269

Dz.U. 2015 poz. 1197

Dz.U. 2015 poz. 978

Dz.U. 2015 poz. 699

Dz.U. 2015 poz. 251

Dz.U. 2014 poz. 1215

Dz.U. 2014 poz. 183

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dzia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź