Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

14 listopada 2016

2016.06.04 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 277

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 04.06.2016 do 30.06.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.07.2016 - 14.07.2016

Dz.U. 2016 poz. 846

Dz.U. 2015 poz. 1649

04.06.2016 - 30.06.2016 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2016...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź