Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

7 maja 2016

2016.06.04 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 208

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 04.06.2016 do 14.07.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

15.07.2016 - 31.12.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 960

zm. Dz.U. 2016 poz. 846

04.06.2016 - 14.07.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 615

tj. Dz.U. 2016 poz. 710

02.01.2016 - 03.06.2016

zm. Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź