Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

14 listopada 2016

2016.07.15 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 248

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 15.07.2016 do 19.08.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.08.2016 - 07.09.2016

Dz.U. 2016 poz. 1228

15.07.2016 - 19.08.2016 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2016 poz. 846

01.07.2016...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź