Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

6 lipca 2016

2016.07.15 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 202

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 15.07.2016 do 18.07.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

19.07.2016 - 31.07.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 1052

15.07.2016 - 18.07.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 960

zm. Dz.U. 2016 poz. 846

04.06.2016 - 14.07.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 615

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolor fioletowy oznacza ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź