Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

20 lipca 2016

2016.07.19 - Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

0 230

Art. 86 - 95 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 19.07.2016 do 31.07.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.08.2016 - 19.08.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 1052

19.07.2016 - 31.07.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 1052

15.07.2016 - 18.07.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 960

zm. Dz.U. 2016 poz. 846

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IXOdliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częścioweRozdział 1Odliczenie i zwrot podatku

Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź