Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

30 września 2016

2016.10.07 - Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 215

Art. 139 - 176 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 07.10.2016 do 31.12.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2017 - 28.02.2017

zm. Dz.U. 2016 poz. 1206

zm. Dz.U. 2016 poz. 846

07.10.2016 - 31.12.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 1579

20.08.2016 - 06.10.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 1228

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Zal. 1-5

(kolor fioletowy oznacz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź