Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

30 marca 2017

2017.04.04 - Dział IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

0 216

Art. 119a - 119zf Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 04.04.2017 do 26.04.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

27.04.2017 - 30.04.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 768

04.04.2017 - 26.04.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 648

01.03.2017 - 03.04.2017

zm. Dz.U. 2016 poz. 1948

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis tre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź