Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

21 maja 2017

2017.06.01 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 470

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.06.2017 do 30.06.2017

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.07.2017 - 16.08.2017

zm. Dz.U. 2015 poz. 1649

01.06.2017 - 30.06.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 935

01.05.2017 - 31.05.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 648

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź