Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Art. 272 - 280 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.07.2017 do 16.08.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

17.08.2017 - 24.12.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 1537

01.07.2017 - 16.08...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź