Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

27 czerwca 2017

2017.07.01 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 218

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.07.2017 do 16.08.2017

POLECA...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź