Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 17.08.2017 do 24.12.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

25.12.2017 - 31.12.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 2169

17.08.2017 - 24.12.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 1537

01.07.2017 - 16.08.2017

zm. Dz.U. 2015 poz. 1649

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

DZIAŁ VIIIPrzepisy karne

Art. 306. § 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź