Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTY

27 sierpnia 2017

2017.09.01 - Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku

0 226

Art. 96 - 105 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 01.09.2017 do 31.12.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2018 - 12.01.2018

zm. Dz.U. 2016 poz. 2024

zm. Dz.U. 2016 poz. 846

01.09.2017 - 31.12.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 60

01.07.2017 - 31.08.2017

zm. Dz.U. 2016 poz. 2024

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział XRejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku.Rozdział 1R...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź