Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

13 grudnia 2017

2018.01.01 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 413

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.01.2018 do 12.01.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

13.01.2018 - 26.01.2018

zm. Dz.U. 2017 poz. 2491

01.01.2018 - 12.01.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 1428

25.12.2017 - 31.12.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 2169

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Sp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź