Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

9 stycznia 2018

2018.01.13 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

254

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 13.01.2018 do 26.01.2018

POLECA...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź