Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Art. 106 - 112c Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 19.01.2018 do 29.04.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

30.04.2018 - 30.06.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 650

19.01.2018 - 29.04.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 86

13.01.2018 - 18.01.2018

zm. Dz.U. 2017 poz. 2491

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział XIDokumentacjaRozdział 1Faktury

Art. 106. (uchylony)

Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź