Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

18 stycznia 2018

2018.02.01 - Dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

0 289

Art. 119zg - 119zzj Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.02.2018 do 14.03.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

30.04.2018 - ...

zm. Dz.U. 2017 poz. 2491

15.03.2018 - 29.04.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 398

01.02.2018 - 14.03.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 138

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IIIBPrzeciwdziałanie ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź