Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

22 kwietnia 2018

2018.04.30 - Dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

0 275

Art. 119zg - 119zzj Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 30.04.2018 do 24.05.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

25.05.2018 - 13.06.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1000

t.j. Dz.U. 2018. poz. 800

30.04.2018 - 24.05.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 650

zm. Dz.U. 2017 poz. 2491

15.03.2018 - 29.04.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 398

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IIIBPrzeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowychRozdział 1Przepisy ogólne

Art. 119...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź